Vrátenie a reklamácia

Reklamácia
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 • V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť, kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akú ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papiera alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý.
  Odporúčame Vám tovar poistiť.
 • Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.
 • Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 • Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
 • K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, dodací list, záručný list a iné.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 • Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý iba riadne vyčistený.
 • U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 • O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícií balíku a termíne doručenia.

 

DOPRAVA A VRÁTENIE PLATBY

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

1) Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás v prípade, ak ju budete posielať Slovenskou poštou.

2) Tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu, zašlite podľa popisu nižšie Vami zvoleným prepravcom.

 

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené len na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie).

 

 

NAJPREDÁVANEJŠIE ZNAČKY

SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAME

Načítám, prosím vydržte...