• ♥ AKCIA! DOPRAVA ZADARMO S PACKETOU PRI NÁKUPE OD 10 € 
  • ♥ DARČEK K NÁKUPU OD 20€
  • ♥ ZĽAVY AŽ 70% V KATEGÓRII LETO
  • ♥ AKCIA! DOPRAVA ZADARMO S PACKETOU PRI NÁKUPE OD 10 € 
  • ♥ DARČEK K NÁKUPU OD 20€
  • ♥ ZĽAVY AŽ 70% V KATEGÓRII LETO
  • ♥ AKCIA! DOPRAVA ZADARMO S PACKETOU PRI NÁKUPE OD 10 € 
  • ♥ DARČEK K NÁKUPU OD 20€
  • ♥ ZĽAVY AŽ 70% V KATEGÓRII LETO

Obchodné podmienky

spoločnosti Riano Europe, s.r.o. na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.riano.sk

Kontaktné údaje
Prevádzkovateľ: Riano Europe, s.r.o.
Adresa: Průmyslová 1C, Prostějov, 796 01, Česko
IČO: 02484790
DIČ: SK02484790
Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 92799
(Ďalej len ako „Riano“ alebo „Predávajúci“)

Kontaktná adresa a adresa prevádzky :
Průmyslová 1C, Prostejov, Česko

Telefón: (+420) 725 832 860
K dispozícii v pracovnej dobe vo všedné dni v čase 7-15 hodín.
Cez víkendy a cez sviatky nie sme k dispozícii.
Email: info@riano.cz


Číslo účtu SK (CZK): 115-4696320237/0100
Číslo účtu SK (EUR): 115-9816390217/0100,
IBAN CZ62 0100 0001 1598 1639 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX

 

I. Úvodné ustanovenia

Všetky uskutočnené objednávky na eshope Riano.sk sú považované za záväzné.
Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom pri podaní objednávky.
Zákazník je o stave svojej objednávky informovaný pomocou elektronickej pošty a pomocou služby sledovania objednávok.

Tieto obchodné podmienky predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľ webovej stránky (predávajúci) požaduje potvrdenie plnoletosti pre určité kategórie tovaru, konkrétne https://www.riano.sk/elektronika. Do tejto kategórie je umožnený vstup po potvrdení, že ste starší ako 18 rokov a môžete tak urobiť prípadný nákup týchto produktov. Prevádzkovateľ webu teda vykonal dostatočné opatrenia na to, aby zamedzil prístup do konkrétnej kategórie osobám mladším ako 18 rokov. Ak ste vošli do kategórie aj napriek tomu, že ste mladší ako 18 rokov, uviedli ste nepravdivé tvrdenia a prevádzkovateľ webovej stránky za takéto konanie nepreberá zodpovednosť.

Odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo s označením „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ alebo na tlačidlo s obdobným významom Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP vrátane podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasí v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia.

II. Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy)

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia pre východiskovú a následne kupujúcim vybranú cieľovú krajinu.

Pre objednanie tovaru užívateľ vloží objednaný tovar do nákupného košíka webového rozhrania obchodu kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ na grafickú ikonu košíka alebo na tlačidlo s obdobným významom. Následne vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

- spôsobe dodania / doručenia objednaného tovaru, pritom bude informovaný o nákladoch spojených s takým dodaním / doručením;
- spôsobu úhrady kúpnej ceny,
(ďalej spoločne len ako „Objednávka“)

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil.

Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ alebo inak obdobne pomenované tlačidlo.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Eshop si vyhradzuje kedykoľvek zrušiť akúkoľvek prijatú objednávku, a to aj bez udania dôvodu. Pokiaľ už bola objednávka zaplatená, peniaze budú kupujúcemu prevedené späť na jeho účet.

Eshop si vyhradzuje právo zrušiť z objednávky produkty, ktoré boli v čase nákupu uvedené s chybnou cenou, napríklad cenou 0 Sk, 1 Sk a podobne. O zrušení produktu z objednávky bude zákazníka informovať písomne emailom.

Všetky objednávky, prijaté týmto obchodom, sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť

pred jej expedíciou (odovzdaním zvolenému prepravcovi). V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, bude po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru (viac viď. oddiel "Neprevzatie objednanej zásielky" nižšie).

Pokiaľ chcete vykonať storno volajte v pracovné dni medzi 7-15 hodinou na vyššie uvedené tel. číslo alebo nám napíšte email na info@riano.cz. Vždy je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

III. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny tovaru aj prepravného sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny sú platné v deň objednania tovaru.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

A) bezhotovostne platobnou kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu GoPay.
B) bezhotovostne pomocou Apple Pay alebo Google Pay prostredníctvom internetového platobného portálu GoPay.
C) v hotovosti/kartou na dobierku pri prevzatí zásielky na výdajnom mieste alebo pri doručení kuriérom na kupujúcom zadanú adresu;
D) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

V prípade platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť čiastku spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Variabilným symbolom je číslo Vašej objednávky. Zásielku budeme expedovať až po obdržaní platby na náš účet.

Daňový doklad - faktúru nájdete v emaile potvrdzujúcom expedíciu Vašej objednávky.

Darček na nákup
Pokiaľ prekročíte určitú čiastku nákupu, môžete si v košíku vybrať z ponuky darčekov na nákup zadarmo.
Vyhradzujeme si právo na prípadnú zmenu darčekov za iný odtieň/produkt v rovnakej hodnote ako vybraný darček v košíku.

IV. Dodacia lehota a spôsob doručenia

Ak je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa Predávajúci zaväzuje:
Tovar odoslať do 14 (štrnástich) dní od prijatia či potvrdenia platby v prípade online platby kartou alebo platby bezhotovostným prevodom.

V prípade platby na dobierku sa zaväzujeme tovar odoslať do 14 (štrnástich) dní od prijatia záväznej objednávky.

V prípade, že by nastala situácia, že sa tovar označený „skladom“ vypredá v krátkom časovom okamihu a predávajúci nebude schopný dodať kupujúcim objednaný tovar v stanovenej dobe, potom bude predávajúci kupujúceho kontaktovať, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Jedným z hlavných cieľov je dodať tovar v čo najkratšom čase.

Spôsoby dodania tovaru a náklady na jeho dodanie sú verejne uvedené na webovom rozhraní obchodu.
Doba dodania tovaru závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne napriek tomu zásielku prevziať, požiada dopravcu alebo poštového doručovateľa o spísanie protokolu o dodaní poškodenej zásielky. Kupujúci nemusí preberať nekompletnú zásielku.

V prípade, že prepravca nie je schopný doručiť tovar v termíne stanovenom predávajúcim, nie je kupujúci zbavený povinnosti tovaru prevziať. Termín dodania odovzdanej zásielky nemôže predávajúci ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je kupujúci povinný riešiť priamo s dopravcom.

Práva kupujúceho v prípade uplatnenia práva z vád sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a podľa príslušných právnych predpisov slovenského práva, najmä občianskeho zákonníka.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.


V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Vrátiť je možné IBA NEOTVORENÉ, NEPOUŽITÉ PRODUKTY, ktoré nemajú porušený obal a pokiaľ je na nich bezpečnostný prúžok, musí byť neporušený.

V prípade, že spotrebiteľ (zákazník) vracia tovar v zákonnej lehote, vracia tovar na adresu predávajúceho na svoje vlastné náklady (Poštovné od kupujúceho k nám pri odstúpení od zmluvy nehradíme).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní nie je možné u božej určenej na osobnú spotrebu alebo intímne chvíľky.
Ustanovenie § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012, Občianskeho zákonníka hovorí, že nemožno odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienického dôvodu ho nie je možné vrátiť.
Táto formulácia zdôrazňuje vyňatie danej veci z obalu ako dostačujúci dôvod na to, aby tovar nebol možné vrátiť.
Pred zakúpením tovaru na osobnú spotrebu venujte pozornosť popisu tovaru a obchodným podmienkam predajcu.

Kupujúci má povinnosť vrátiť darček, ktorý bol uvedený na faktúre aj v objednávke pri odstúpení od zmluvy ako v priebehu 14 dní tak v rámci predĺženej 30-dňovej lehoty.

Predávajúci vráti peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy a obdržaní vráteného tovaru späť.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné iba v najnižšej ponúkanej výške.

Pokiaľ sa chystáte odstúpiť od zmluvy, prosím, ideálne nás kontaktujte na tel. +420 725 832 860 v pracovných dňoch 7-15h alebo na emaile info@riano.cz a dohodneme sa na ideálnom a najjednoduchšom postupe.

Adresa pre vrátenie:
Průmyslová 1C, Prostejov 79601, Česko

VI. Neprevzatie objednanej zásielky

Podľa zákona § 2118 zákona č. 89/2012 Zb.
ZÁVÄZKY Z PRÁVNYCH ROKOVANÍ
Povinnosti kupujúceho § 2118
"Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme."

Neprevzatím zásielky vyššie spomínaný zákon porušíte.

Od nás, ako predávajúceho aj od zvoleného dopravcu obdržíte informácie o odovzdaní tovaru dopravcovi a následne o dopravce tom, že si ho môžete na odbernom mieste vyzdvihnúť alebo o tom, kedy Vám tovar bude doručovať na zvolenú adresu podľa toho, aký spôsobiť dopravy ste zvolili.

Napriek tomu, že je to Vaša zákonná povinnosť, zásielku ste si nevyzdvihol/a

Sú 2 možnosti, ako situáciu vyriešiť:

1. O objednávku máte záujem:
Tovar Vám znova zašleme. Iba ale s platbou vopred (bankový prevodom). Cena objednávky bude navýšená o primeranú kompenzáciu za nevyzdvihnutú zásielku (náklady na dopravu prvého odoslania + náklady na dopravu opätovného zaslania).

2. O objednávku nemáte záujem:
To, že zásielku neprevezmete, neznamená, že ste ju stornovali alebo že ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Znamená to len to, že ste kúpnu zmluvu hrubo porušili, podľa § 2118 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (nový).

Odoslaním objednávky a jej následným prijatím a potvrdením naším e-shopom (email o prijatí objednávky) vznikla platná kúpna zmluva v plnom rozsahu účinná podľa našich obchodných podmienok, ktoré ste odsúhlasili odoslaním objednávky a prijatím obchodných podmienok a podľa aktuálne platných zákonov Slovenskej republiky.

Z Vašej strany náš e-shop nezaznamenal akúkoľvek žiadosť o zmenu či stornovanie objednávky do doby, kým bola objednávka odovzdaná prepravcovi.

Podľa zákona má náš obchod právo na kompenzáciu vynaloženého poštovného a balného od kupujúceho, teda od Vás. Táto kompenzácia je právne vymáhateľná, pretože ste nevyzdvihnutím tovaru porušil/a kúpnu zmluvu.

Pokiaľ kupujúci neprevezme zásielku a tá sa nám vráti, bude mu zaslaný email s podkladmi na úhradu poštovného (a to ako čiastka za doručenie k zákazníkovi/na výdajné miesto tak čiastka za spätnú zásielku podľa platných aktuálnych cenníkov u dopravcov).

Zasielame celkom 2 emaily zo žiadostí o úhradu poštovného za neprevzatú zásielku. Pokiaľ platbu nedostaneme do 5 pracovných dní od odoslania druhého emailu postúpime túto pohľadávku tretej strane k jej vymáhaniu.

Aktuálne platné zákony Českej republiky dávajú obchodom možnosť sa efektívne brániť proti nezodpovedným zákazníkom, ktorí zásielku na dobierku neprevezmú.

Pokiaľ viete, že napríklad z dôvodu choroby alebo iných osobných dôvodov atď. nemôžete zásielku prevziať, zavolajte nám na tel: +420 725 832 860 alebo napíšte na email info@riano.cz

Je nutné nás ale kontaktovať, aby sme mohli napríklad s prepravnou spoločnosťou dohovoriť nový dátum doručenia, predĺženie uloženia zásielky alebo situáciu inak adekvátne riešiť.

Pokiaľ sa nám ale vôbec neozviete a necháte balíček len tak vrátiť, budeme postupovať viď. vyššie a žiadať o úhradu nákladov na dopravu.
_______________________
Možno to neviete, alebo si to ani neuvedomujete, pretože ste nevyzdvihli balíčky už viackrát a nikdy sa nič nestalo. Vedzte ale, že to, že balíček nevyzdvihnete pre e-shop neznamená len náklady na dopravu - a to rovno 2x - k Vám a späť k nám, ale aj ďalšie práce pri rozbaľovaní zásielky, likvidácii obalových materiálov (a ich peňažná hodnota) a ďalšie práce ľudí, ktorí sa na expedícii zásielky podieľali. Týmto konaním potom kupujúci e-shopov spôsobujú škody ako peňažné, tak časové.


VII. Výmena tovaru

Predávajúci umožňuje výmenu Tovaru, zakúpeného Kupujúcim. A to za týchto podmienok:

Výmenu je možné vykonať do 14 dní od doručenia tovaru kupujúcemu a jeho prevzatia.

Produkt, ktorý chcete vymeniť nesmie byť používaný, otvorený, nesmie mať porušený obal av prípade opatrenia bezpečnostnou páskou táto páska nesmie byť porušená.

Dopravu za poslanie produktu späť na našu adresu a následnú dopravu vymeneného produktu hradí na vlastné náklady kupujúci.


VIII. Práva z chybného plnenia (Reklamácia)

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru ho prezrieť a oznámiť predávajúcemu prípadné zistené vady.
Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.

Napíšte nám na email reklamace@riano.cz a popíšte závadu produktu, uveďte číslo objednávky a pripojte fotografiu reklamovaného produktu a jeho vady. Prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 725 832 860 (v pracovné dni 7-15h).

Reklamácii sa budete čo najskôr (max. do doby 5 pracovných dní) venovať a vyrozumieme Vás o jej spracovaní.

Obdržanie nekompletnej objednávky či zlého tovaru

Pokiaľ kupujúci obdržal nekompletnú objednávku, chýbal produkt alebo došlo k zámene (odtieň, typ, iný produkt..) alebo obdržal tovar, ktorý si neobjednal, odporúčame, aby kupujúci bezodkladne kontaktoval predávajúceho.

Predávajúci s kupujúcim vyrieši zámenu tovaru bezplatnou výmenou alebo odstúpením od kúpnej zmluvy (vrátením platby za chybný tovar a prevzatie chybného tovaru od kupujúceho) prípadne individuálnym riešením podľa dohody medzi oboma stranami.


V prípade obdržania nekompletnej objednávky/zlého tovaru nás kontaktujte na emaile reklamace@riano.cz alebo telefonicky na čísle +420 725 832 860 (v pracovné dni 7-15h).


IX. Zákaznícky účet

Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.


X. Spätný odber elektrospotrebičov

Zákazník je oprávnený vrátiť elektrozariadenia, elektroodpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, tj v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napríklad na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

Recyklačný príspevok na daňovom doklade

radi by sme Vás informovali, že od 1.1.2021 nadobudol platnosť nový zákon č. 542/2020 Zb., ktorý uvádza v § 73 nové povinnosti pri predaji nového elektrozariadenia. Na základe tohto ustanovenia bude pri predaji elektrozariadení oddelene uvádzaný na daňovom doklade recyklačný príspevok.

Tento príspevok je už započítaný v cene produktov (iba tých, ktorých sa to týka). Na daňovom doklade má iba informatívny charakter, cena objednávky nie je o tento príspevok dodatočne zvyšovaná.

XI. Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov: Riano Europe, s.r.o.
adresa prevádzky: Průmyslová 1C, Prostejov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Právny rámec spracovania
Osobné údaje zákazníkov a ďalších osôb (ďalej tiež „subjekt údajov“), ktorých osobné údaje spoločnosť Riano Europe, s.r.o. spracováva, sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi. Najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

II. Správca osobných údajov
Správcom získaných osobných údajov je spoločnosť Riano Europe, s.r.o., IČO: 02484790 (ďalej tiež „správca“).

III. Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľom získaných osobných údajov je spoločnosť Riano Europe, s.r.o., IČO: 02484790 (ďalej tiež „spracovateľ“).

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov
Meno, priezvisko, adresa bydliska či sídla, doručovacia adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty subjektu údajov a údaje o uskutočnenom nákupe sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (napr. identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, informácie o stave objednávky, doručenie objednávky, vystavenie daňového dokladu), právnym základom spracovania týchto údajov pre uvedený účel je ich nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.

Vyššie uvedené osobné údaje sú po splnení zmluvy ďalej spracovávané, ak je to nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.

Telefónne číslo môže byť spracovávané za účelom informovania o stave objednávky a dobe doručenia objednávky; právnym základom spracovania tohto údaja na uvedený účel je súhlas udelený subjektom údajov.

Osobné údaje zákazníkov môžu byť spracovávané na účely priameho marketingu tj najmä zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb spoločnosti Riano Europe, s.r.o.; právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti Riano Europe, s.r.o.

Používaním našich webových stránok www.riano.sk (ďalej len „webové stránky“) spoločnosť Riano Europe, s.r.o. z Vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Na zozbieranie týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. súbory cookies.

Cookies používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú webové stránky, a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies používame tiež na získanie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies.

Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované pre základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia a taktiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

Zlepšujúce fungovanie: Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich webových stránok. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí.

Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť Vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu Vašim záujmom, a to na našich webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie Vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre Vás nebude tak relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Instagrame či iných sociálnych sieťach, a/alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

Právnym základom spracovania vyššie uvedených údajov pre dané účely je súhlas udelený subjektom údajov, respektíve oprávnený záujem správcu pre účely základnej analýzy návštevnosti webových stránok.

V. Doba uloženia
Osobné údaje budú uložené v spoločnosti Riano Europe, s.r.o. po dobu, ktorá je vyžadovaná platnými právnymi predpismi, ak nie je doba takto určená tak po dobu, po ktorú trvá právny dôvod spracovania alebo po dobu nevyhnutnú na určenie výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

VI. Kategória príjemcov osobných údajov
Spracovaním osobných údajov môže spoločnosť Riano Europe, s.r.o. poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Doručovatelia zásielok
Poskytovatelia účtovných daňových a právnych služieb
Subjekty vymáhajúce platby za neprevzaté zásielky
Subjekty posudzujúce oprávnenosť reklamácií
Subjekty poskytujúce služby v rámci priameho marketingu

VII. Právo na prístup k osobným údajom
Subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získaťkat prístup k týmto osobným údajom.

VIII. Právo na výmaz osobných údajov
Subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

IX. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

X. Právo na prenositeľnosť osobných údajov
Za podmienok stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté.

XI. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov spracovávaných z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú pre tento marketing.

XII. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať prostredníctvom elektronickej pošty oznámením zaslaným na e-mailovú adresu: info@riano.cz alebo písomným oznámením zaslaným na adresu sídla správcu. Súhlas so zasielaním informácií o novinkách a zľavových a marketingových akciách týkajúcich sa tovaru a služieb správcu je možné odvolať aj prostredníctvom elektronického odhlasovacieho systému kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu noviniek priamo v zaslanom e-mailovom obchodnom oznámení.

XIII. Právo podať sťažnosť
Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, najmä v členskom štáte EÚ svojho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V Českej republike je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov.

XII. SÚŤAŽE USPORIADANÉ SPOLOČNOSŤOU RIANO EUROPE, S.R.O.

Súťaže, organizované našou spoločnosťou na instagramových a facebookových účtoch:

https://www.instagram.com/riano.cz

https://www.instagram.com/riano.sk

Pre výhru je vždy nutné splniť určité pravidlá, ktoré sú pri príspevku vypísané. Spôsob oznámenia výhercu je tiež vypísaný na poste. VYHRADZUJEME SI PRÁVO NAHRADIŤ KTORÝKOĽVEK VÝROBOK Z ILUSTRAČNEJ FOTKY INÝM ODSTIENOM ALEBO PRÍCHUTIU POPRÍPADE VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH INÝM PRODUKTOM, KTORÝ MÁ MINIMÁLNE ROVNAKO ROVNAKO FOTOGRAFIU PRI PRÍSPEVKU.

Po vyhlásení súťaže je nutné sa nám ozvať do správy a zaslať na seba adresu na odoslanie výhry vrátane Vášho telefónneho čísla, na ktoré Vás bude doručovateľ kontaktovať. Balíček je zaslaný na naše náklady.

V prípade neprevzatia zásielky a jej vrátením na našu adresu nastanú dve možnosti:

A) balíček Vám odošleme znova, avšak už na Vaše náklady spojené s dopravou (iba v prípade že sa ozvete do 5 dní od nášho prevzatia vrátenej zásielky) alebo za B) pokiaľ sa neozviete do 5 dní od nášho spätného prevzatia zásielky (tj kedy nám ju doručovateľ vráti), Vaša výhra prepadá.

Naše produkty poskytujeme aj do iných súťaží, ktoré organizujú "externí dodávatelia" - tzn. napríklad blogerky, instagramerky a i. - v tomto prípade nesú zodpovednosť za vyhlásenie výsledkov ony, ďalej nám poskytnú Vaše kontaktné údaje, na ktoré my odošleme výhru (pokiaľ tak už neurobia ony samy tým, že budú mať výherné balíčky k dispozícii pri sebe). Pokiaľ sme odosielateľom balíčka my, platia pravidlá viď. odsek vyššie.


XIII. Záverečné ustanovenia

Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

Obchodné podmienky sú platné od 30.06.2023 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Posledná aktualizácia 30.06.2023.

Ďakujeme za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

RIANO

 

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 36 € máš dopravu ZADARMO.

Darčeky k objednávkam

Darček k nákupu pri nákupe už od 20€.

Novinky

Pravidelne prinášame nové neopozerané značky a skvelé produkty.

Skvelé ceny a akcie

Veľa produktov za najlepšie ceny nakúpite iba u nás.

Instagram #riano.sk
Načítavam, prosím vydržte...

Nastavenie súhlasu s personalizáciou

S vaším súhlasom môžeme nižšie uvedené informácie užívať na ďalej uvedené účely alebo ich zdieľať s vybranými partnermi. Pre jednotlivé účely (typy spracovania) môžete upraviť svoje nastavenie a svoju voľbu potvrdiť tlačidlom „Uložiť nastavenie“:

Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookies

Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné k správnemu správaniu našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.

Analytické súbory cookies

Počítajú návštevnosť webu a zberom anonymných štatistík umožňujú prevádzkovateľovi lepšie pochopiť svojich návštevníkov a stránky tak neustále vylepšovať.

Marketingové súbory cookies

Zhromažďujú informácie na lepšie prispôsobenie reklamy vašim záujmom, a to na týchto webových stránkach aj mimo nich.

Nastavenie súhlasu s personalizáciou

Aby sme vám uľahčili prehliadanie stránok, ponúkli prispôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Ich nastavenie upravíte odkazom "Upraviť nastavenia" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v pätičke webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies.