Vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU

V prípade, že chcete vrátiť zakúpený tovar na našom eshope (NEPOUŽÍVANÝ, v pôvodných obaloch), zabaľte produty,
ktoré chcete vrátiť a odošlite ich na adresu:
Riano Europe, s.r.o.
Priemyselná 1C
796 01 Prostějov
Do balíčka priložte faktúru alebo jej kópiu a zakrúžkujte, ktoré produkty vraciate. Napíšte nám na email objednavky@riano.cz, že nám vraciate produkty, uveďte číslo svojej objednávky. Ak ste platili kartou - vrátime peniaze na účet, ktorý je vedený ku karte, ak ste platili na dobierku - napíšte nám do emailu tiež číslo svojho účtu pre vrátenie platby. Platba bude vrátená do 10 dní od nášho obdržaní vráteného balíka.

 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne a ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.
 
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený, len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
 

V prípade, že spotrebiteľ (zákazník) vracia tovar v zákonnej lehote, vracia tovar na adresu predávajúceho na svoje vlastné náklady
(Poštovné od kupujúceho k nám pri odstúpení od zmluvy nehradíme).
NEPOSIELAJTE TOVAR NA DOBIERKU, TAKÉTO BALÍKY NEBUDÚ PREVZATÉ.

Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť darček, ktorý bol uvedený na faktúre aj v objednávke pri odstúpení od zmluvy ako v priebehu 14 dní, tak v rámci predĺženej 30-dňovej lehoty.

 

NAJPREDÁVANEJŠIE ZNAČKY

Instagram Riano.sk
Načítám, prosím vydržte...